Ceny biletów

CENY BILETÓW WSTĘPU DO CENTRUM PAMIĘCI KULTURY ŻYDOWSKIEJ W CHĘCINACH
OBOWIĄZUJĄCE W 2024 ROKU
OFERTA CAŁOROCZNA 

 
 • BILET NORMALNY     - 17 zł/os.

 • BILET ULGOWY *   - 14 zł/os.

 • BILET GRUPOWY **   - 13 zł/os.

 • BILET RODZINNY ***   - 54 zł 

 • BILET LOKALNY **** - 1 zł/os.

 • KARTA DUŻEJ RODZINY, OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA,
  ŚWIĘTOKRZYSKA KARTA ZAWODOWEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ **** - 14 zł/os.

 Istnieje możliwość zakupu wspólnego biletu wstępu do dawnej Synagogi, Zamku Królewskiego w Chęcinach oraz do zabytkowej kamienicy „Niemczówki” zlokalizowanej w Chęcinach ul. Małogoska 7 w ulgowej cenie.
CENY WSPÓLNYCH BILETÓW WSTĘPU
"Niemczówka" + Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach (dawna Synagoga) + Zamek
 
 •  Bilet wspólny normalny 39 zł/os

 • Bilet wspólny ulgowy * 32 zł/os

 • Bilet wspólny grupowy ** 30 zł/os

 • Bilet wspólny rodzinny *** 124 zł

 • Bilet wspólny lokalny **** 3 zł/ os.

Bilet wspólny Karta Dużej Rodziny/Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej/ Ogólnopolska Karta Seniora, grupowy **** 28 zł/os

 
*        Bilet ulgowy przysługuje uczniom i studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom oraz kombatantom.

**      Bilet wstępu grupowy sprzedawany jest osobie, która jest uczestnikiem zorganizowanej grupy liczącej minimum 20 osób.

***     Bilet wstępu rodzinny sprzedawany jest rodzinie liczącej 4 osoby ( w tym 2 osoby dorosłe i 2 dzieci w wieku od 6 do 16 lat).

****   Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do nabycia biletów ulgowych, Karty Dużej Rodziny, Świętokrzyskiej Karty Zawodowej Rodziny Zastępczej, Ogólnopolskiej Karty Seniora lub bezpłatnych są legitymacje, urzędowe zaświadczenia, inne dokumenty potwierdzające zameldowanie lub wiek
 
 
Nieodpłatny wstęp mają:
 • dzieci do lat 5, z wyłączeniem grup zorganizowanych
 • jeden opiekun (pilot) na 10 osób tworzących grupę zorganizowaną
 • przewodnicy posiadający uprawnienia
Dostępne metody płatności za bilety:
 • gotówka
 • karta płatnicza
 • Preferujemy bezdotykową formę płatności
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Zadanie „Odrestaurowanie, wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Źródło finansowania: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa Funduszu: Fundusz Promocji Kultury

Nazwa programu: Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019, Termin realizacji: 2019-2023 Nazwa programu: Promesa dla Kultury 2023, Termin realizacji: 2023

Partnerzy:

Image

Patronat:

Image
Gmina Chęciny